Bakterie kwasu mlekowego, czyli dobroczynne bakterie

Bakterie kwasu mlekowego są szeroko rozpowszechnione w środowisku i od niepamiętnych czasów wykorzystywane były do naturalnego ukwaszania żywności. Można bez przesady powiedzieć, że bakterie te znajdują się dosłownie wszędzie. Od urodzenia towarzyszą one człowiekowi, zwierzętom i roślinom. Ich wspólną cechą jest zdolność fermentacji różnych cukrów, w wyniku której powstaje kwas mlekowy. W mleku fermentują one cukier mlekowy, w materiale roślinnym zaś glukozę lub inne cukry. To właśnie dzięki tym bakteriom możemy ukwasić ogórki i kapustę, a rolnicy otrzymują dzięki procesowi fermentacji tzw. kiszonki do skarmiania bydła.

Do bakterii fermentacji mlekowej o korzystnym działaniu zdrowotnym należą m.in.:

  • Lactobacillus acidophilus,
  • Lactobacillus bulgaricus,
  • Lactobacillus casei,
  • Bifidobacterium bifidum,
  • Bifidobacterium longum.

Korzyści płynących z obecności bakterii mlekowych w przewodzie pokarmowym człowieka nie sposób przecenić, gdyż zwiększają one stopień wykorzystania składników żywności, hamują rozwój patogenów i innych szkodliwych bakterii, wpływają korzystnie na system odpornościowy człowieka, a niektóre nawet syntetyzują witaminy. Ich liczba w jelitach może ulegać zmniejszeniu pod wpływem chemioterapii, infekcji wirusowych czy bakteryjnych, a także pod wpływem rodzaju diety, stanu zdrowia, wieku czy stresu. Wiedza dotycząca ekosystemu jelitowego i korzystnej w nim roli bakterii kwasu mlekowego stała się podstawą koncepcji żywności probiotycznej, w tym probiotycznych mlecznych napojów fermentowanych.

W przewodzie pokarmowym człowieka odbywa się wiele procesów biochemicznych, których prawidłowy przebieg w znaczący sposób wpływa na jego zdrowie. Nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej, w której przeważają bakterie patogenne nad bakteriami o korzystnym działaniu zdrowotnym, w istotny sposób wpływa na zaburzenie procesów wchłaniania i wydalania. Udowodniono, że żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej wywierają korzystne działanie na ustrój, poprzez przywracanie równowagi mikroflory jelitowej.

udostępnij